Wiadomości Świętokrzyskie
Skomentuj
Autor: wiek

Twoja opinia:
Oceń naszą szkołę w skali od 1 do 6:
celująca
bardzo dobra
dobra
dostateczna
dopuszczająca
niedostateczna


Ostrowiec Św., ul. 11 Listopada 3i
tel / fax 041 247 07 47, 501 391 519
e-mail: oks9@op.pl