Zaczynaliśmy w 1995 roku jako filia warszawskiej szkoły American English School. Wynajmowaliśmy wtedy lokale w ODK "Malwa", DDK - u i MCK - u. Od 1998 r. rezydujemy w tzw. Centrum Medycznym przy ul. 11 Listopada 3i.
W tamtym okresie byliśmy pod nadzorem jednostki warszawskiej, korzystaliśmy z najlepszych wzorców, nauczyciele uczestniczyli w konferencjach metodycznych, uczyliśmy się profesjonalnego i nowoczesnego zarządzania. Niektórzy nasi studenci i nauczyciele uczestniczyli w wakacyjnych obozach językowych z międzynarodową kadrą. W tamtym okresie współpraca z Warszawą była dla nas wielce pouczająca i korzystna.

W 2000 r. na bazie filii American English School powstała Szkoła Językowa Miast
Partnerskich
, nazwa nawiązywała do współpracy z europejskimi miastami bliźniaczymi, szczególnie ze
Scunthorpe w Anglii. W latach 1998 - 2000 w szkole pracował jako wolontariusz
John Robinson, a w 2000 - 2004 Paul Wilson - obydwaj ze Scunthorpe. W roku 2003 otworzyliśmy filię szkoły w Ożarowie, gdzie uczyliśmy m. in. Pracowników Cementowni Ożarów i klientów indywidualnych. Po roku tamtejsi słuchacze przeszli do Ostrowca. W latach 1998 - 2010 pani Alicja zorganizowała dziewięć atrakcyjnych wycieczek do Londynu, gdzie zwiedzanie łączono z naturalnym używaniem języka.

W 2000 roku szkoła otrzymała od Scunthorpe Twinning Commitee kilkanaście tysięcy książek, kasety video oraz kilkuletnie prenumeraty czasopism. Kilka tysięcy woluminów jest obecnie w zbiorach szkolnej biblioteki, a pozostałe darowano różnym ostrowieckim szkołom państwowym.
W latach 2000 - 2004 pani Alicja Klus zorganizowała sześć wymian rodzinnych i studenckich z angielskim miastem Scunthorpe, w których łącznie uczestniczyło ok. 60 osób.


Od 2004 r., momentu wejścia do Unii Europejskiej, szkoła udzielała niezbędnych rad i pomogła wielu mieszkańcom Ostrowca i okolic odnaleźć się w Anglii. Od wielu lat szkoła jest sponsorem imprez organizowanych przez ODK "Malwa".
Publiczne Gimnazjum nr 4, Publiczną Szkołę Podstawową nr 14 oraz w tzw.
"Paradach Europejskich". Sami też organizujemy różne festiwale i konkursy językowe.

W latach 2003-2004 zorganizowaliśmy kolonie językowe w Darłówku, letnie szkolenia językowe w Szczawniku dla pracowników Celsa Huta Ostrowiec oraz jesienne obozy adaptacyjno-językowe w Krościenku dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Ożarowie.

Prawie 25-letnia działalność szkoły to jej ciągły rozwój, doskonalenie się i wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom klienta. Kiedyś uczyliśmy głównie j. angielskiego. Obecnie mamy klientów uczących się j. niemieckiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego. Staramy się pomóc ludziom, aby lepiej startowali w swoje nowe życie w kraju i za granicą. Obserwujemy ogromne zainteresowanie kształceniem wśród dorosłych, którym proponujemy bardzo atrakcyjne cenowo lekcje grupowe lub indywidualne oraz różne moduły językowe. Obecnie szkoła jest prowadzona nowocześnie i profesjonalnie, stale śledzimy nowości językowe i menadżerskie, aby nasi klienci uzyskiwali jak najwyższy poziom usług.Ostatnio wprowadziliśmy internetowy system monitoringu postępów czyli dziennik elektroniczny. Stale kontaktujemy się z klientami mailowo, przez FB i telefon.
Ostrowiec Św., ul. 11 Listopada 3i
tel / fax 041 247 07 47, 501 391 519
e-mail: oks9@op.pl