Plan lekcji dla stałych grup

Grudzień 2018

Poniedziałek
Room Hour Group Language Speaker
#1 17:30 – 18:30 GLAXO Steve Spacy
#2b 16:00 – 17:30 MIDWAY Penelope Himenez
#4a 19:30 – 21:00 KIWI Sasha Kovalsky
#34 17:30 – 18:30 SEA Jim Morrix
#1b 17:30 – 18:30 DELL Lisa Milovic
#5b 17:30 – 18:30 MANGO Steve Spacy
Środa
Room Hour Group Language Speaker
#4a 19:30 – 21:00 KIWI Sasha Kovalsky
#34 17:30 – 18:30 SEA Jim Morrix
#1b 17:30 – 18:30 DELL Lisa Milovic
#2b 16:00 – 17:30 MIDWAY Penelope Himenez
Piątek
Room Hour Group Language Speaker
#34 17:30 – 18:30 SEA Jim Morrix
#1b 17:30 – 18:30 DELL Lisa Milovic